Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2014 06-08/2014 09-11/2014 12/2014-02/2015 02/2015
A-X Hela ekonomin -0,2 0,3 0,8 1,2 1,3
B-E Total industri -1,9 -0,8 -0,1 -0,4 -0,3
F Byggverksamhet -0,7 0,4 0,8 3,5 3,9
G Handel 1,3 -0,2 0,5 0,6 0,8
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,4 0,9 1,5 2,8 3,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,0 -1,9 0,3 0,5 -0,5
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,2 0,9 0,4 0,6 0,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,5 3,2 2,8 3,8 4,2
OPQ Offentlig sektor -0,7 0,2 0,4 0,0 0,0
Privat sektor 0,0 0,5 1,1 1,8 2,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/02/ktps_2015_02_2015-04-13_tau_001_sv.html