Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2014 07-09/2014 10-12/2014 01-03/2015 03/2015
A-X Hela ekonomin 0,5 0,4 1,0 1,7 3,3
B-E Total industri -0,1 -0,5 -0,2 1,4 5,0
F Byggverksamhet 1,3 0,2 1,8 3,5 5,0
G Handel 1,0 -0,3 0,6 0,5 0,9
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,1 0,9 2,1 2,7 3,7
K Finans- och försäkringsverksamhet -0,6 -1,3 1,2 1,8 3,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,8 0,2 0,3 0,5 0,6
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,1 4,2 1,9 3,8 4,4
OPQ Offentlig sektor -0,5 0,4 0,3 0,7 2,1
Privat sektor 1,1 0,6 1,3 2,2 4,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/03/ktps_2015_03_2015-05-12_tau_001_sv.html