Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2014 08-10/2014 11/2014-01/2015 02-04/2015 04/2015
A-X Hela ekonomin 0,4 1,2 0,2 2,8 4,1
B-E Total industri -0,1 1,4 -2,0 4,0 7,2
F Byggverksamhet 0,5 2,5 -0,6 5,8 9,9
G Handel 0,3 0,2 0,1 1,1 2,0
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,6 1,7 1,3 3,4 4,4
K Finans- och försäkringsverksamhet -1,6 -0,3 0,9 1,7 1,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,6 0,8 0,1 0,5 0,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,7 2,9 2,8 4,4 5,2
OPQ Offentlig sektor -0,1 0,4 0,1 1,0 1,3
Privat sektor 0,9 1,9 0,2 3,8 5,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 2738 , Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/04/ktps_2015_04_2015-06-10_tau_001_sv.html