Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2014 10-12/2014 01-03/2015 04-06/2015 01-06/2015 06/2015
A-X Hela ekonomin 0,4 1,0 1,0 1,5 1,3 1,1
B-E Total industri -0,4 0,3 1,0 0,5 0,8 -0,7
F Byggverksamhet -0,1 1,2 2,0 3,7 2,9 3,8
G Handel -0,4 0,5 -0,2 0,8 0,3 0,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,9 1,9 1,7 2,9 2,3 2,6
K Finans- och försäkringsverksamhet -1,1 1,2 1,6 1,7 1,6 1,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,2 0,3 0,1 -0,4 -0,2 -0,6
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 4,2 1,9 3,0 3,4 3,2 3,1
OPQ Offentlig sektor 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0
Privat sektor 0,8 1,5 1,7 2,2 1,9 1,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/06/ktps_2015_06_2015-08-11_tau_001_sv.html