Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2014 11/14-01/15 02-04/2015 05-07/2015 01-07/2015 07/2015
A-X Hela ekonomin 1,2 0,1 2,1 1,2 1,4 2,5
B-E Total industri 1,5 -1,6 3,7 -0,8 1,0 2,5
F Byggverksamhet 2,1 -1,0 4,6 4,7 4,2 11,7
G Handel 0,1 0,0 0,2 0,9 0,4 1,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,7 1,2 2,6 2,9 2,5 4,2
K Finans- och försäkringsverksamhet -0,2 0,9 1,5 2,2 1,7 2,6
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,7 0,0 -0,3 -0,5 -0,3 -0,6
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,0 2,8 3,7 2,7 3,1 3,1
OPQ Offentlig sektor 0,4 0,0 0,4 -0,2 0,0 -0,7
Privat sektor 1,9 0,3 3,2 1,9 2,3 4,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 2738, Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/07/ktps_2015_07_2015-09-10_tau_001_sv.html