Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-11-11)
A-X Hela ekonomin 04/2015 4,1 3,0 -1,1
05/2015 -0,1 -0,6 -0,5
06/2015 1,1 0,7 -0,4
07/2015 2,5 2,2 -0,3
08/2015 -0,5 -0,7 -0,2
B-E Total industri 04/2015 7,2 6,7 -0,5
05/2015 -4,4 -4,7 -0,3
06/2015 -0,7 -0,9 -0,2
07/2015 2,5 2,2 -0,3
08/2015 -3,1 -3,2 -0,1
F Byggverksamhet 04/2015 9,9 7,9 -2,0
05/2015 -1,5 -2,3 -0,8
06/2015 3,8 3,2 -0,6
07/2015 11,7 11,4 -0,3
08/2015 -2,4 -3,7 -1,3
G Handel 04/2015 2,0 0,4 -1,6
05/2015 0,4 0,3 -0,1
06/2015 0,4 -0,2 -0,6
07/2015 1,7 1,3 -0,4
08/2015 0,7 0,4 -0,3
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 04/2015 4,4 3,4 -1,0
05/2015 2,3 1,6 -0,7
06/2015 2,6 2,3 -0,3
07/2015 4,2 3,8 -0,4
08/2015 1,4 1,0 -0,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 04/2015 1,2 0,8 -0,4
05/2015 2,2 1,9 -0,3
06/2015 1,8 1,4 -0,4
07/2015 2,6 2,2 -0,4
08/2015 1,8 1,9 0,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 04/2015 0,0 -1,1 -1,1
05/2015 -0,2 -0,8 -0,6
06/2015 -0,6 -0,3 0,3
07/2015 -0,6 -0,9 -0,3
08/2015 -1,9 -2,2 -0,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 04/2015 5,2 4,2 -1,0
05/2015 2,3 1,5 -0,8
06/2015 3,1 2,8 -0,3
07/2015 3,1 2,9 -0,2
08/2015 1,8 1,8 0,0
OPQ Offentlig sektor 04/2015 1,3 0,4 -0,9
05/2015 0,2 -0,3 -0,5
06/2015 0,0 -0,2 -0,2
07/2015 -0,7 -0,8 -0,1
08/2015 -1,4 -1,3 0,1
Privat sektor 04/2015 5,9 4,8 -1,1
05/2015 -0,5 -0,9 -0,4
06/2015 1,7 1,2 -0,5
07/2015 4,7 4,2 -0,5
08/2015 -0,1 -0,4 -0,3
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2012 -0,7 0,7
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
Industri (BCDE) 2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,3
2014 -0,2 0,4
Byggverksamhet (F) 2012 -1,7 1,8
2013 -1,9 1,9
2014 -2,0 2,0
Handel (G) 2012 -0,8 0,8
2013 -0,7 0,8
2014 -0,7 0,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,9
2014 -0,8 0,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2012 -0,7 0,9
2013 -0,8 0,9
2014 -0,3 0,8
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2012 -0,1 0,4
2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2012 -0,8 0,8
2013 -1,1 1,1
2014 -0,6 0,6
Offentlig sektor (OPQ) 2012 0,1 0,2
2013 -0,2 0,3
2014 0,0 0,1
Privat sektor 2014 -0,7 0,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/09/ktps_2015_09_2015-11-11_rev_001_sv.html