Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2014 01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 01-09/2015 09/2015
A-X Hela ekonomin 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,8
B-E Total industri 0,4 1,1 0,3 0,2 0,5 1,5
F Byggverksamhet 1,3 1,8 2,8 4,4 3,1 5,4
G Handel 0,5 -0,3 0,1 0,9 0,3 1,0
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,0 1,6 2,4 2,7 2,3 3,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,1 1,4 1,3 2,4 1,7 3,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,2 0,0 -0,7 -1,3 -0,6 -0,8
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 1,9 3,1 2,8 2,9 2,9 3,9
OPQ Offentlig sektor 0,5 0,1 -0,1 -0,9 -0,3 -0,5
Privat sektor 1,5 1,6 1,7 2,3 1,9 3,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/09/ktps_2015_09_2015-11-11_tau_001_sv.html