Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/14-02/15 03-05/2015 06-08/2015 09-11/2015 01-11/2015 11/2015
A-X Hela ekonomin 0,7 1,6 0,5 1,0 0,9 1,2
B-E Total industri -0,3 2,3 -0,7 -0,8 0,1 -1,8
F Byggverksamhet 1,7 2,8 3,0 3,9 2,9 5,5
G Handel -0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,9 2,4 1,9 2,6 2,1 3,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,4 1,8 1,3 2,6 1,6 3,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,2 -0,5 -1,3 -1,5 -0,9 -1,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,1 3,0 2,0 3,8 2,9 5,4
OPQ Offentlig sektor -0,2 0,5 -0,7 -0,7 -0,4 -0,7
Privat sektor 1,3 2,4 1,3 1,8 1,6 2,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/11/ktps_2015_11_2016-01-13_tau_001_sv.html