Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 01-12/2015 12/2015
A-X Hela ekonomin 1,0 1,0 0,7 1,4 1,0 2,5
B-E Total industri 1,1 0,3 0,1 -0,7 0,2 1,5
F Byggverksamhet 1,8 2,7 3,2 5,6 3,4 9,6
G Handel -0,2 0,1 0,3 -0,1 0,0 0,3
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,6 2,2 1,8 3,0 2,2 3,8
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,2 1,0 1,8 2,6 1,6 2,5
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,1 -0,7 -1,8 -1,3 -0,9 -0,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,1 2,7 2,0 4,1 3,0 4,1
OPQ Offentlig sektor 0,1 0,0 -0,7 -0,5 -0,2 -0,1
Privat sektor 1,6 1,6 1,6 2,1 1,7 3,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/12/ktps_2015_12_2016-02-11_tau_001_sv.html