Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2015 06-08/2015 09-11/2015 12/15-02/16 02/2016
A-X Hela ekonomin 1,5 0,4 0,5 1,7 2,7
B-E Total industri 2,2 -0,6 -0,9 0,0 0,1
F Byggverksamhet 2,9 2,9 2,7 6,0 6,9
G Handel 0,2 0,0 -0,2 1,1 2,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,4 1,6 1,8 3,2 4,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,2 1,3 2,3 2,3 2,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,5 -1,5 -1,8 -1,0 -1,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,0 1,9 3,4 5,7 8,0
OPQ Offentlig sektor 0,6 -0,7 -0,8 -0,3 1,2
Privat sektor 2,3 1,2 1,3 2,7 3,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/02/ktps_2016_02_2016-04-13_tau_001_sv.html