Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 01-03/2016 03/2016
A-X Hela ekonomin 0,9 0,6 0,9 1,6 2,6
B-E Total industri 0,4 0,1 -0,7 -1,2 -1,4
F Byggverksamhet 2,8 3,0 4,7 5,7 10,1
G Handel 0,1 0,3 -0,4 1,6 3,0
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,1 1,7 2,4 3,5 5,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,7 1,8 2,3 3,0 4,5
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,7 -1,9 -1,5 -0,6 0,1
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,7 2,0 3,9 7,5 9,7
OPQ Offentlig sektor 0,0 -0,8 -0,8 -0,3 -0,3
Privat sektor 1,5 1,6 1,8 2,5 3,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/03/ktps_2016_03_2016-05-12_tau_001_sv.html