Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2015 08-10/2015 11/15-01/16 02-04/2016 04/2016
A-X Hela ekonomin 0,6 -0,1 0,8 2,5 2,5
B-E Total industri -1,0 -1,4 -0,8 -1,1 -1,8
F Byggverksamhet 3,9 -0,3 4,3 8,5 9,9
G Handel 0,2 -0,2 -0,4 2,9 3,5
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,1 1,1 2,2 4,4 4,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,4 1,9 2,5 3,6 4,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,8 -2,2 -1,3 -1,0 -0,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,2 2,1 4,5 9,1 8,6
OPQ Offentlig sektor -0,3 -1,0 -1,0 0,4 0,2
Privat sektor 1,3 0,4 1,7 3,5 3,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/04/ktps_2016_04_2016-06-10_tau_001_sv.html