Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2015 09-11/2015 12/15-02/16 03-05/2016 05/2016
A-X Hela ekonomin 0,5 0,5 1,1 1,7 1,1
B-E Total industri -0,7 -0,9 -0,4 -1,9 -1,9
F Byggverksamhet 2,9 2,6 4,7 7,3 5,6
G Handel 0,1 -0,4 0,2 2,3 1,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,7 1,8 2,4 3,2 2,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,3 2,3 1,9 3,3 2,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,4 -1,8 -1,6 -1,1 -0,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 1,9 3,5 5,0 7,8 5,9
OPQ Offentlig sektor -0,7 -0,8 -0,3 -0,2 -0,4
Privat sektor 1,3 1,2 2,0 2,6 1,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/05/ktps_2016_05_2016-07-11_tau_001_sv.html