Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2015 10-12/2015 01-03/2016 04-06/2016 01-06/2016 06/2016
A-X Hela ekonomin 0,6 0,8 1,0 1,3 1,2 1,1
B-E Total industri 0,0 -0,7 -1,7 -1,9 -1,8 -2,3
F Byggverksamhet 3,0 4,6 4,0 6,8 5,5 6,3
G Handel 0,3 -0,5 1,0 1,8 1,4 1,5
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,7 2,2 2,7 2,8 2,7 2,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,8 2,4 2,4 2,8 2,6 2,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,8 -1,6 -1,5 -0,9 -1,2 -1,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 1,8 3,7 6,0 5,4 5,7 5,0
OPQ Offentlig sektor -0,8 -0,8 -0,4 -0,3 -0,3 -0,5
Privat sektor 1,6 1,7 1,7 2,2 2,0 1,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/06/ktps_2016_06_2016-08-11_tau_001_sv.html