Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2015 11/15-01/16 02-04/2016 05-07/2016 01-07/2016 07/2016
A-X Hela ekonomin -0,1 0,6 1,8 1,2 1,2 1,4
B-E Total industri -1,4 -0,9 -1,5 -1,4 -1,6 0,0
F Byggverksamhet -0,2 4,3 6,8 5,8 5,4 5,2
G Handel -0,2 -0,5 2,2 1,4 1,4 1,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,1 2,0 3,4 2,6 2,7 2,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,7 2,2 3,1 2,6 2,7 3,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -2,1 -1,3 -1,6 -1,1 -1,3 -1,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 1,9 3,9 6,9 5,2 5,6 5,9
OPQ Offentlig sektor -1,0 -1,0 0,3 -0,4 -0,3 -0,4
Privat sektor 0,4 1,5 2,6 2,1 2,0 2,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/07/ktps_2016_07_2016-09-12_tau_001_sv.html