Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-10-12)
A-X Hela ekonomin 03/2016 2,6 1,9 -0,7
04/2016 2,5 1,8 -0,7
05/2016 1,1 0,9 -0,2
06/2016 1,1 0,9 -0,2
07/2016 1,4 1,5 0,1
B-E Total industri 03/2016 -1,4 -2,2 -0,8
04/2016 -1,8 -1,6 0,2
05/2016 -1,9 -2,0 -0,1
06/2016 -2,3 -2,2 0,1
07/2016 0,0 0,1 0,1
F Byggverksamhet 03/2016 10,1 7,7 -2,4
04/2016 9,9 7,9 -2,0
05/2016 5,6 5,3 -0,3
06/2016 6,3 6,0 -0,3
07/2016 5,2 5,6 0,4
G Handel 03/2016 3,0 2,5 -0,5
04/2016 3,5 2,6 -0,9
05/2016 1,4 1,1 -0,3
06/2016 1,5 1,3 -0,2
07/2016 1,4 1,5 0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 03/2016 5,1 4,0 -1,1
04/2016 4,6 3,0 -1,6
05/2016 2,3 2,3 0,0
06/2016 2,5 2,3 -0,2
07/2016 2,6 2,6 0,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 03/2016 4,5 3,9 -0,6
04/2016 4,0 3,6 -0,4
05/2016 2,2 1,8 -0,4
06/2016 2,3 1,9 -0,4
07/2016 3,3 2,9 -0,4
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 03/2016 0,1 -1,1 -1,2
04/2016 -0,7 -1,2 -0,5
05/2016 -0,9 -1,0 -0,1
06/2016 -1,0 -1,3 -0,3
07/2016 -1,5 -1,4 0,1
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 03/2016 9,7 8,7 -1,0
04/2016 8,6 6,2 -2,4
05/2016 5,9 4,5 -1,4
06/2016 5,0 4,7 -0,3
07/2016 5,9 6,0 0,1
OPQ Offentlig sektor 03/2016 -0,3 -0,4 -0,1
04/2016 0,2 0,2 0,0
05/2016 -0,4 -0,5 -0,1
06/2016 -0,5 -0,6 -0,1
07/2016 -0,4 -0,4 0,0
Privat sektor 03/2016 3,6 2,7 -0,9
04/2016 3,6 2,6 -1,0
05/2016 1,9 1,6 -0,3
06/2016 1,9 1,7 -0,2
07/2016 2,5 2,5 0,0
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,7 0,7
Industri (BCDE) 2013 -0,3 0,3
2014 -0,2 0,4
2015 -0,2 0,2
Byggverksamhet (F) 2013 -1,9 1,9
2014 -2,0 2,0
2015 -1,7 1,7
Handel (G) 2013 -0,7 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2013 -0,8 0,9
2014 -0,8 0,8
2015 -1,1 1,1
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2013 -0,8 0,9
2014 -0,3 0,8
2015 -0,4 0,5
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,5
2015 -0,6 0,6
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2013 -1,1 1,1
2014 -0,6 0,6
2015 -0,8 0,8
Offentlig sektor (OPQ) 2013 -0,2 0,3
2014 0,0 0,1
2015 -0,3 0,3
Privat sektor 2014 -0,7 0,8
2015 -0,8 0,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/08/ktps_2016_08_2016-10-12_rev_001_sv.html