Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/15-02/16 03-05/2016 06-08/2016 09-11/2016 01-11/2016 11/2016
A-X Hela ekonomin 1,1 1,5 1,5 2,8 1,7 3,3
B-E Total industri -0,3 -1,9 -1,0 0,4 -1,0 1,1
F Byggverksamhet 4,7 6,9 5,9 8,8 6,4 9,1
G Handel 0,1 2,0 1,4 2,7 1,7 3,5
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,4 3,2 2,8 4,8 3,2 5,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,7 3,1 2,6 3,4 2,8 2,7
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,5 -1,0 -1,1 -0,9 -1,2 -0,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 4,3 6,6 5,8 5,6 5,7 4,2
OPQ Offentlig sektor -0,4 -0,3 0,0 0,1 -0,1 0,8
Privat sektor 1,9 2,3 2,3 4,0 2,5 4,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/11/ktps_2016_11_2017-01-13_tau_001_sv.html