Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2016 04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-12/2016 12/2016
A-X Hela ekonomin 1,0 1,2 2,4 1,3 1,5 1,2
B-E Total industri -1,6 -1,9 1,3 -1,6 -1,0 -0,5
F Byggverksamhet 3,9 6,4 8,7 4,0 5,9 4,2
G Handel 0,9 1,6 1,6 1,7 1,5 1,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,6 2,5 3,7 3,1 3,0 3,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,3 2,5 2,9 2,7 2,6 2,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,5 -1,1 -1,1 -2,2 -1,5 -2,6
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 6,0 5,2 6,3 3,4 5,2 1,9
OPQ Offentlig sektor -0,4 -0,3 0,0 -0,2 -0,2 -1,2
Privat sektor 1,6 2,0 3,7 1,9 2,3 2,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/12/ktps_2016_12_2017-02-13_tau_001_sv.html