Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2016 08-10/2016 11-01/2017 02-04/2017 04/2017
A-X Hela ekonomin 1,0 2,1 2,4 1,8 0,5
B-E Total industri -1,4 -0,3 0,3 0,2 -1,1
F Byggverksamhet 5,5 7,4 8,1 8,2 1,1
G Handel 1,1 1,7 2,3 1,6 2,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,3 3,9 4,3 4,5 3,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,2 3,2 4,1 0,0 -2,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,0 -1,2 -1,3 -0,9 -1,6
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 4,9 5,8 3,2 2,2 0,7
OPQ Offentlig sektor -0,5 0,2 0,1 -1,1 -1,9
Privat sektor 1,8 3,1 3,7 3,5 0,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.06.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/04/ktps_2017_04_2017-06-12_tau_001_sv.html