Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2016 09-11/2016 12/2016-02/2017 03-05/2017 05/2017
A-X Hela ekonomin 1,4 2,3 2,3 2,0 3,3
B-E Total industri -1,0 0,3 0,3 0,6 2,4
F Byggverksamhet 5,9 7,7 8,6 7,6 8,9
G Handel 1,4 2,0 1,8 1,3 2,5
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,8 4,1 4,3 4,3 4,7
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,5 3,1 4,5 0,0 3,5
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,0 -1,4 -1,0 -1,2 -1,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 5,5 4,7 3,2 2,8 4,9
OPQ Offentlig sektor 0,0 0,1 -0,4 -0,5 1,1
Privat sektor 2,2 3,4 3,7 3,6 3,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 11.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/05/ktps_2017_05_2017-07-11_tau_001_sv.html