Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.8.2017

Lönesumman ökade med 2,1 procent under april-juni jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under april-juni 2,1 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i juni ökade lönesumman för hela ekonomin med 2,7 procent från året innan. Under april-juni för ett år sedan ökade lönesumman med 1,2 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 04–06/2017 och 04/2016–06/2016, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 04–06/2017 och 04/2016–06/2016, % (TOL 2008)

Konkurrensavtalet återspeglades i utvecklingen av den offentliga sektorns lönesumma

Under april-juni var summan av lönerna som betalats inom den privata sektorn 4,5 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i juni ökade lönesumman inom den privata sektorn med 7,1 procent från året innan. Lönesumman inom den offentliga sektorn minskade under den senaste tremånadersperioden med 2,3 procent från året innan. Nedskärningen av semesterpengar med 30 procent för den offentliga sektorns arbetstagare, som genomfördes i och med konkurrensavtalet, återspeglades i utvecklingen av lönesumman inom den offentliga sektorn. Lönesumman inom den offentliga sektorn sjönk i juni med 5,2 procent från året innan. Under april–juni för ett år sedan minskade lönesumman inom den offentliga sektorn med 0,3 procent och ökade inom den privata sektorn med 2,0 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 04–06/2017 och 04–06/2016, % (TOL 2008 och S2012)

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 04–06/2017 och 04–06/2016, % (TOL 2008 och S2012)

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/06/ktps_2017_06_2017-08-11_tie_001_sv.html?ad=notify