Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2016 11/2016-01/2017 02-04/2017 05-07/2017 07/2017
A-X Hela ekonomin 2,1 2,5 1,4 1,4 -1,3
B-E Total industri -0,3 0,3 0,0 2,2 -2,2
F Byggverksamhet 7,4 8,1 7,4 7,1 -2,1
G Handel 1,7 2,4 0,6 1,3 0,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,9 4,4 3,9 4,4 2,9
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,2 4,1 -0,1 2,6 2,4
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,2 -1,1 -1,1 -1,5 -2,4
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 5,9 3,3 1,9 3,8 2,4
OPQ Offentlig sektor 0,1 0,1 -1,1 -3,6 -5,7
Privat sektor 3,1 3,7 3,0 4,2 -1,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/07/ktps_2017_07_2017-09-12_tau_001_sv.html