Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2016 01-03/2017 04-06/2017 07-09/2017 09/2017
A-X Hela ekonomin 1,6 2,3 1,9 1,2 2,6
B-E Total industri -1,3 0,7 2,5 0,1 0,9
F Byggverksamhet 4,8 11,4 8,2 3,7 5,8
G Handel 2,1 0,9 1,3 0,9 1,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,8 4,6 4,2 4,3 5,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,6 2,7 0,6 4,6 8,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,5 -0,8 -1,4 -1,2 -0,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,3 2,6 2,8 2,1 2,7
OPQ Offentlig sektor -0,1 -0,3 -2,2 -2,1 0,2
Privat sektor 2,4 4,0 4,2 3,0 2,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2017, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/09/ktps_2017_09_2017-11-13_tau_001_sv.html