Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2017

Lönesumman ökade med 2,7 procent under augusti-oktober jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under augusti-oktober 2,7 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i oktober ökade lönesumman för hela ekonomin med 3,1 procent från året innan. Under augusti-oktober för ett år sedan ökade lönesumman med 2,1 procent.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)
Lönesummaindexen övergår till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången i mars 2018.

Inom lönesummagraferna infördes fr.o.m. uppgifterna för maj 2016 ett nytt sätt att behandla uppgifter om nedläggning av småföretag. Detta inverkade på revideringen av uppgifterna gällande årsskiftet och början av år 2016.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/10/ktps_2017_10_2017-12-11_tie_001_sv.html