Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2017 05-07/2017 08-10/2017 11/2017-01/2018 01/2018
A-X Hela ekonomin 2,1 2,1 3,4 4,0 4,5
B-E Total industri 0,1 2,1 1,9 3,4 4,0
F Byggverksamhet 7,6 6,7 6,4 7,7 8,8
G Handel 0,7 1,0 1,4 1,9 2,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,1 4,4 5,1 6,1 6,9
K Finans- och försäkringsverksamhet -0,2 2,1 3,9 0,5 -0,6
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,5 -1,2 0,1 0,2 0,4
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 1,6 3,3 1,9 2,7 3,5
OPQ Offentlig sektor 1,1 -1,4 2,7 2,7 2,9
Privat sektor 3,1 4,0 4,2 5,2 6,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/01/ktps_2018_01_2018-03-13_tau_001_sv.html