Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2017 06-08/2017 09-11/2017 12/2017-02/2018 02/2018
A-X Hela ekonomin 1,9 1,4 3,1 3,7 4,1
B-E Total industri 0,6 2,0 2,6 3,3 3,9
F Byggverksamhet 7,3 6,8 6,5 7,8 8,6
G Handel 0,8 0,9 1,7 2,5 3,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,3 4,8 5,8 6,6 7,3
K Finans- och försäkringsverksamhet -0,3 1,8 3,8 -0,8 -1,4
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,8 -0,8 0,1 0,0 -0,6
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,3 2,3 2,7 2,3 2,0
OPQ Offentlig sektor -0,5 -3,9 0,5 1,5 1,4
Privat sektor 3,3 4,1 4,7 5,4 6,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/02/ktps_2018_02_2018-04-13_tau_001_sv.html