Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2017 09-11/2017 12/2017-02/2018 03-05/2018 05/2018
A-X Hela ekonomin 1,6 3,3 3,7 4,9 5,2
B-E Total industri 2,0 2,6 3,2 5,3 5,2
F Byggverksamhet 6,7 6,5 7,4 6,5 7,1
G Handel 1,0 1,6 2,4 3,3 3,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,8 5,8 6,2 7,1 7,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,9 3,8 -0,3 4,2 4,7
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,3 1,2 0,3 0,5 1,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,4 2,8 2,4 4,1 2,4
OPQ Offentlig sektor -3,8 0,7 1,7 2,6 3,1
Privat sektor 4,1 4,7 5,2 6,1 6,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/05/ktps_2018_05_2018-07-13_tau_001_sv.html