Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2017 10-12/2017 01-03/2018 04-06/2018 06/2018
A-X Hela ekonomin 1,2 3,3 4,1 4,6 4,3
B-E Total industri 0,1 2,9 5,0 3,9 3,2
F Byggverksamhet 3,5 7,1 7,3 6,4 6,1
G Handel 0,9 1,7 3,1 3,1 3,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,3 5,6 6,2 6,6 5,9
K Finans- och försäkringsverksamhet 4,2 1,1 0,9 5,0 5,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,5 1,2 1,3 2,6 3,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 1,7 2,9 3,2 6,2 8,5
OPQ Offentlig sektor -2,2 0,7 1,6 2,7 2,3
Privat sektor 2,9 4,9 5,9 5,8 5,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/06/ktps_2018_06_2018-08-13_tau_001_sv.html