Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2017 01-03/2018 04-06/2018 07-09/2018 09/2018
A-X Hela ekonomin 3,3 4,1 4,5 4,4 2,3
B-E Total industri 3,0 5,0 3,8 3,6 -1,9
F Byggverksamhet 7,1 7,3 6,1 6,3 -1,3
G Handel 1,8 3,1 3,0 3,7 3,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,9 6,5 6,6 6,1 4,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,1 0,8 4,8 0,6 -2,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 1,2 0,0 1,1 0,9 1,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,1 3,2 6,0 5,8 6,5
OPQ Offentlig sektor 0,7 1,7 2,7 2,8 3,3
Privat sektor 4,8 5,8 5,5 5,5 2,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/09/ktps_2018_09_2018-11-13_tau_001_sv.html