Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2017-01/2018 02-04/2018 05-07/2018 08-10/2018 10/2018
A-X Hela ekonomin 3,5 4,3 4,4 4,4 4,8
B-E Total industri 3,2 4,7 4,0 3,3 3,7
F Byggverksamhet 7,7 6,6 6,3 6,3 6,6
G Handel 1,9 3,0 3,4 3,7 3,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,8 6,4 6,0 6,2 6,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,6 2,8 4,0 2,8 9,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,6 0,2 0,9 1,9 2,4
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,0 4,2 6,2 4,3 6,5
OPQ Offentlig sektor 1,0 2,0 2,7 2,9 3,1
Privat sektor 5,1 5,8 5,6 5,3 5,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/10/ktps_2018_10_2018-12-13_tau_001_sv.html