Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2018 04-06/2018 07-09/2018 10-12/2018 12/2018
A-X Hela ekonomin 4,4 4,6 4,3 4,6 2,6
B-E Total industri 5,0 3,8 3,5 3,6 1,0
F Byggverksamhet 7,6 6,2 6,0 6,0 -1,6
G Handel 3,0 3,0 3,5 3,1 2,0
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,3 6,4 5,7 5,3 3,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,8 4,9 0,4 5,5 2,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,1 1,1 0,7 2,0 1,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,6 7,1 5,1 6,0 4,4
OPQ Offentlig sektor 2,1 2,9 3,1 4,1 4,7
Privat sektor 5,9 5,6 5,2 5,0 2,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2018, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/12/ktps_2018_12_2019-02-13_tau_001_sv.html