Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2018 05-07/2018 08-10/2018 11/2018-01/2019 01/2019
A-X Hela ekonomin 4,8 4,8 4,6 4,8 4,4
B-E Total industri 4,9 4,2 3,4 3,7 3,3
F Byggverksamhet 7,2 6,8 6,5 5,2 1,3
G Handel 3,6 3,7 3,7 3,1 2,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,5 6,1 6,1 5,0 3,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,9 4,0 2,6 3,2 1,6
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,3 1,0 1,9 2,8 4,1
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 5,8 6,7 4,7 6,5 7,7
OPQ Offentlig sektor 2,1 3,0 3,3 5,5 7,9
Privat sektor 6,3 5,9 5,4 5,0 3,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2019, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/01/ktps_2019_01_2019-06-13_tau_001_sv.html