Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2018 09-11/2018 12/2018-02/2019 03-05/2019 05/2019
A-X Hela ekonomin 5,0 4,5 4,0 4,3 6,2
B-E Total industri 5,1 2,6 2,5 2,6 5,7
F Byggverksamhet 9,0 6,6 2,0 7,5 10,7
G Handel 4,0 3,6 2,4 2,8 3,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,5 5,8 4,5 5,1 6,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,1 3,4 3,4 1,5 1,6
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 1,3 2,0 2,4 2,8 1,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 6,3 6,6 6,6 6,8 10,3
OPQ Offentlig sektor 2,6 3,6 . . .
Privat sektor 6,6 5,1 3,8 4,7 6,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2019, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/05/ktps_2019_05_2019-08-13_tau_001_sv.html