Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2019-09-13)
A-X Hela ekonomin 01/2019 4,4 4,8 0,4
02/2019 4,0 4,1 0,1
03/2019 2,7 2,8 0,1
04/2019 4,1 4,2 0,1
05/2019 6,2 5,7 -0,5
B-E Total industri 01/2019 3,3 3,1 -0,2
02/2019 2,9 3,0 0,1
03/2019 -1,3 -1,3 0,0
04/2019 3,7 3,7 0,0
05/2019 5,7 5,6 -0,1
F Byggverksamhet 01/2019 1,3 1,5 0,2
02/2019 4,5 4,6 0,1
03/2019 6,7 7,1 0,4
04/2019 5,1 5,1 0,0
05/2019 10,7 9,8 -0,9
G Handel 01/2019 2,2 2,2 0,0
02/2019 1,8 1,8 0,0
03/2019 0,5 0,6 0,1
04/2019 4,6 4,7 0,1
05/2019 3,2 2,8 -0,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 01/2019 3,5 3,7 0,2
02/2019 4,9 4,9 0,0
03/2019 4,3 4,2 -0,1
04/2019 4,6 4,6 0,0
05/2019 6,4 5,5 -0,9
K Finans- och försäkringsverksamhet 01/2019 1,6 1,7 0,1
02/2019 4,9 4,8 -0,1
03/2019 3,2 3,1 -0,1
04/2019 0,0 -0,1 -0,1
05/2019 1,6 1,4 -0,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 01/2019 4,1 2,1 -2,0
02/2019 2,9 2,9 0,0
03/2019 1,6 1,6 0,0
04/2019 5,0 4,8 -0,2
05/2019 1,9 0,9 -1,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 01/2019 7,7 8,7 1,0
02/2019 6,2 6,2 0,0
03/2019 8,2 8,1 -0,1
04/2019 2,0 2,2 0,2
05/2019 10,3 10,1 -0,2
OPQ Offentlig sektor 01/2019 7,9 9,0 1,1
Privat sektor 01/2019 3,7 3,9 0,2
02/2019 4,1 4,2 0,1
03/2019 2,8 3,0 0,2
04/2019 4,6 4,7 0,1
05/2019 6,8 6,3 -0,5
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.
Årtal i tabellen har korrigerats 15.10.2019

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar. (Årtal i tabellen har korrigerats 15.10.2019).

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2015 -0,7 0,7
2016 -0,5 0,6
2017 0,2 0,3
Industri (BCDE) 2015 -0,2 0,2
2016 -0,2 0,3
2017 0,1 0,1
Byggverksamhet (F) 2015 -1,7 1,7
2016 -1,2 1,5
2017 0,3 0,5
Handel (G) 2015 -0,8 0,8
2016 -0,7 0,9
2017 -0,7 0,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2015 -1,1 1,1
2016 -0,7 0,9
2017 0,2 0,3
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2015 -0,4 0,5
2016 -0,5 0,7
2017 -0,2 0,4
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2015 -0,6 0,6
2016 -0,1 0,5
2017 1,5 1,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 1,2
2017 0,0 0,4
Offentlig sektor (OPQ) 2015 -0,3 0,3
2016 0,0 0,2
2017 0,0 0,3
Privat sektor 2016 -0,5 0,8
2017 0,1 0,3
1) 1) Genomsnittet för åren 2015 och 2016 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2017 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) 2) Genomsnittet för åren 2015 och 2016 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2017 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/06/ktps_2019_06_2019-09-13_rev_001_sv.html