Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2018 10-12/2018 01-03/2019 04-06/2019 06/2019
A-X Hela ekonomin 4,5 5,0 3,9 3,7 1,7
B-E Total industri 3,5 3,8 1,4 3,2 0,6
F Byggverksamhet 6,7 6,9 4,5 2,7 -4,6
G Handel 3,7 3,4 1,5 3,0 1,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,0 6,0 4,3 4,4 3,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,2 5,6 3,2 1,7 3,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,9 2,3 2,2 2,6 2,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 5,9 7,1 7,7 5,9 5,4
OPQ Offentlig sektor 3,1 4,0 . . .
Privat sektor 5,5 5,7 3,7 4,1 1,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2019, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/06/ktps_2019_06_2019-09-13_tau_001_sv.html