Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2018 12/2018-02/2019 03-05/2019 06-08/2019 08/2019
A-X Hela ekonomin 4,5 4,0 4,1 2,8 2,9
B-E Total industri 2,5 2,2 2,7 1,8 2,3
F Byggverksamhet 6,5 2,1 7,8 -0,8 0,7
G Handel 3,5 2,4 2,7 2,2 2,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,9 4,5 5,0 3,9 3,7
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,2 3,3 1,4 3,9 4,6
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,0 2,3 2,6 3,3 3,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,3 7,0 7,0 5,1 4,3
OPQ Offentlig sektor 3,8 5,6 3,5 . .
Privat sektor 5,2 3,8 4,7 2,8 2,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2019, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/08/ktps_2019_08_2019-10-14_tau_001_sv.html