Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2018 01-03/2019 04-06/2019 07-09/2019 09/2019
A-X Hela ekonomin 4,8 3,9 3,5 3,2 2,7
B-E Total industri 3,6 1,4 3,3 2,5 2,5
F Byggverksamhet 7,0 4,8 3,0 1,1 0,2
G Handel 3,4 1,6 3,0 2,4 1,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,1 4,4 4,4 4,6 4,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 5,5 3,2 1,7 4,3 4,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,3 2,1 2,7 4,0 3,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 6,7 7,8 4,8 6,9 5,5
OPQ Offentlig sektor 3,8 5,4 3,2 2,2 1,4
Privat sektor 5,6 3,7 4,0 3,7 3,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2019, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/09/ktps_2019_09_2019-11-13_tau_001_sv.html