Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2018-01/2019 02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 10/2019
A-X Hela ekonomin 4,8 3,7 3,6 3,2 3,5
B-E Total industri 3,4 1,9 2,9 2,9 3,8
F Byggverksamhet 5,3 5,9 1,8 1,1 2,2
G Handel 3,1 2,5 2,3 2,2 2,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,2 4,9 4,5 4,1 4,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,0 2,4 2,9 3,7 1,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,3 2,8 2,8 2,2 -0,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,1 5,8 7,5 6,2 7,2
OPQ Offentlig sektor 5,8 3,4 3,3 2,7 2,8
Privat sektor 5,0 4,1 4,0 3,7 4,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/10/ktps_2019_10_2019-12-13_tau_001_sv.html