Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2018-02/2019 03-05/2019 06-08/2019 09-11/2019 11/2019
A-X Hela ekonomin 4,1 4,4 3,0 3,1 2,3
B-E Total industri 2,3 2,9 1,9 2,7 1,7
F Byggverksamhet 2,1 7,9 -0,8 0,8 -0,3
G Handel 2,3 2,9 2,1 2,3 2,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,6 5,2 4,0 4,0 3,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,3 1,5 3,8 3,1 3,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,3 2,6 3,3 1,8 1,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 6,9 7,7 6,5 7,2 6,4
OPQ Offentlig sektor 5,7 3,9 3,5 2,8 1,8
Privat sektor 3,8 5,0 3,0 3,6 2,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2019, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/11/ktps_2019_11_2020-01-13_tau_001_sv.html