Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2019 04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 12/2019
A-X Hela ekonomin 3,9 3,9 3,4 2,2 0,4
B-E Total industri 1,4 3,4 2,6 1,5 -0,9
F Byggverksamhet 4,8 3,1 1,0 -0,1 -3,0
G Handel 1,6 3,1 2,1 2,0 0,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,5 4,5 4,5 2,9 1,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,1 1,4 3,9 1,3 0,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,0 2,7 3,7 1,0 0,6
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,9 5,7 7,8 7,0 5,7
OPQ Offentlig sektor 5,1 4,0 3,1 2,1 1,0
Privat sektor 3,8 4,3 3,8 2,5 0,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2019, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/12/ktps_2019_12_2020-02-13_tau_001_sv.html