Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2020 06-08/2020 09-11/2020 12/2020-02/2021 02/2021
A-X Hela ekonomin -2,4 -1,6 0,0 0,2 1,4
B-E Total industri -3,1 -2,8 -0,9 1,3 3,0
F Byggverksamhet -1,7 -0,4 -0,8 -0,2 -1,1
G Handel -3,2 -2,4 0,8 0,5 1,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -5,0 -5,6 -2,6 -3,6 -2,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 4,6 0,6 1,3 2,7 4,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -3,3 -2,7 2,3 1,2 2,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn -0,3 1,0 4,9 6,0 4,2
OPQ Offentlig sektor 0,5 3,2 2,7 2,5 4,5
Privat sektor -3,3 -3,1 -0,7 -0,4 0,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/02/ktps_2021_02_2021-04-14_tau_001_sv.html