Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2020 09-11/2020 12/2020-02/2021 03-05/2021 05/2021
A-X Hela ekonomin -1,6 0,2 0,3 5,5 9,8
B-E Total industri -2,7 -0,8 1,5 6,1 8,4
F Byggverksamhet -0,4 -0,6 -0,1 4,1 7,5
G Handel -2,5 0,9 0,5 7,1 12,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -5,6 -2,3 -3,4 5,2 14,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,6 1,4 2,8 3,4 3,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -2,6 2,3 1,3 7,5 11,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 0,9 5,1 6,5 9,3 17,3
OPQ Offentlig sektor 3,2 2,7 2,6 4,7 4,7
Privat sektor -3,1 -0,5 -0,2 6,4 12,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/05/ktps_2021_05_2021-07-14_tau_001_sv.html