Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, september

Lönesummaindex 2021, augusti

2021
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik