Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, november

Lönesummaindex 2021, september

2021
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik