Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2020-01/2021 02-04/2021 05-07/2021 08-10/2021 10/2021
A-X Hela ekonomin 0,0 2,8 8,4 5,6 5,2
B-E Total industri -0,1 4,4 7,3 4,9 4,2
F Byggverksamhet -1,9 1,2 5,4 4,7 4,6
G Handel 0,6 3,5 9,2 4,3 3,8
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -3,4 -0,3 11,2 7,2 7,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,5 3,6 3,6 4,4 4,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,6 4,1 11,0 5,9 5,4
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,2 5,3 13,0 8,4 7,4
OPQ Offentlig sektor 3,0 4,8 6,2 4,6 3,9
Privat sektor -0,8 2,6 9,8 6,4 5,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/10/ktps_2021_10_2021-12-14_tau_001_sv.html