Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2021 04-06/2021 07-09/2021 10-12/2021 12/2021
A-X Hela ekonomin 0,2 8,3 5,9 5,2 5,4
B-E Total industri 1,6 7,4 5,6 4,3 4,8
F Byggverksamhet -2,1 5,8 4,0 4,4 5,1
G Handel 2,0 9,1 5,0 4,1 4,9
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -3,7 10,2 7,2 7,9 8,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,8 4,4 4,4 4,2 4,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,1 11,2 6,6 5,4 5,8
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,3 13,8 9,4 5,3 1,6
OPQ Offentlig sektor 3,0 6,7 4,8 3,5 3,2
Privat sektor -0,4 9,5 6,6 6,0 6,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/12/ktps_2021_12_2022-02-14_tau_001_sv.html