Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2008

Varutransporter med lastbil år 2007

År 2007 uppgick varutransporterna med lastbil inom inrikes vägtrafik till totalt 415 miljoner ton, vilket var 6 % mer än året innan. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer var 25 962 miljoner tonkilometer. Transportarbetet ökade med 2 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik.

År 2007 var volymen av transporter av jordmaterial 192 miljoner ton. Transport av andra varor uppgick totalt till 223 miljoner ton. Transport av jordmaterial ökade med 12 procent och transport av andra varor ökade med 2 procent från året innan.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal 2006-2007, miljoner ton

År Kvartal Icke yrkesmässig Yrkesmässig Totalt Exkl. jordmaterial
2006 I 19,9 63,7 83,6 58,6
II 20,1 67,7 87,8 52,3
III 18,4 78,8 97,2 49,2
IV 30,2 91,7 121,9 59,0
Totalt 88,6 301,9 390,5 219,1
2007 I 26,7 64,5 91,1 53,7
II 24,3 69,5 93,8 51,2
III 24,1 81,8 105,9 52,5
IV 29,5 94,6 124,1 65,6
Totalt 104,6 310,4 414,9 223,0

Källa: Varutransporter med lastbil 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2007/kttav_2007_2008-05-30_tie_001_sv.html