Figurbilaga 4. Dödligheten under första levnadsåret i de nordiska och västeuropeiska länderna i medeltal 2009–2011

Figurbilaga 4. Dödligheten under första levnadsåret i de nordiska och västeuropeiska länderna i medeltal 2009–2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 08.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2013, Figurbilaga 4. Dödligheten under första levnadsåret i de nordiska och västeuropeiska länderna i medeltal 2009–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2013/kuol_2013_2014-04-08_kuv_004_sv.html