Tabellbilaga 1. Återstående förväntad livslängd för nyfödda och 65-åringar efter kön åren 1971–2014

År            Nyfödda Vid 65 år
Män      Kvinnor      Män      Kvinnor     
1971 65,89 74,21 11,38 14,39
1972 66,57 74,87 11,86 14,84
1973 66,94 75,48 11,89 15,20
1974 66,90 75,41 11,81 15,37
1975 67,38 75,93 12,04 15,65
1976 67,59 76,32 12,08 15,97
1977 67,94 76,93 12,33 16,40
1978 68,47 77,55 12,43 16,77
1979 68,95 77,51 12,69 16,76
1980 69,22 77,81 12,62 16,82
1981 69,55 78,08 12,95 16,95
1982 70,15 78,55 13,22 17,39
1983 70,18 78,33 12,97 17,31
1984 70,44 78,76 13,34 17,51
1985 70,07 78,49 12,94 17,17
1986 70,49 78,72 13,43 17,45
1987 70,66 78,68 13,42 17,53
1988 70,66 78,69 13,51 17,56
1989 70,85 78,90 13,82 17,68
1990 70,93 78,87 13,72 17,70
1991 71,32 79,31 14,00 18,01
1992 71,65 79,42 13,93 18,09
1993 72,09 79,47 14,04 17,92
1994 72,82 80,15 14,63 18,58
1995 72,79 80,21 14,49 18,58
1996 73,02 80,52 14,63 18,74
1997 73,43 80,51 14,95 18,88
1998 73,51 80,83 14,92 19,12
1999 73,73 81,02 15,15 19,30
2000 74,14 81,01 15,46 19,37
2001 74,56 81,53 15,70 19,66
2002 74,85 81,53 15,76 19,67
2003 75,12 81,81 16,14 19,87
2004 75,30 82,26 16,46 20,48
2005 75,51 82,29 16,73 20,71
2006 75,80 82,83 16,77 20,89
2007 75,84 82,85 16,90 20,95
2008 76,32 82,99 17,30 21,03
2009 76,48 83,14 17,16 21,19
2010 76,71 83,23 17,30 21,16
2011 77,17 83,53 17,55 21,37
2012 77,50 83,39 17,61 21,27
2013 77,84 83,81 17,81 21,49
2014 78,17 83,87 17,97 21,45

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Översikt 2014, Tabellbilaga 1. Återstående förväntad livslängd för nyfödda och 65-åringar efter kön åren 1971–2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2014/01/kuol_2014_01_2015-10-23_tau_001_sv.html