Figurbilaga 2. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2016, kvinnor

Figurbilaga 2. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2016, kvinnor

Källa: Döda 2017

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 01 2017, Figurbilaga 2. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2016, kvinnor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2017/01/kuol_2017_01_2018-10-26_kuv_002_sv.html